รับประกันคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นสินค้าแท้ 100% สามารถเชื่อถือและตรวจสอบได้ หากท่านพบว่าเป็นสินค้าลอกเลียนแบบ ทางเรายินดีมอบเงินค่าสินค้าคืนแก่ท่านเป็นจำนวน 3 เท่า 

 

ท่านสามารถแลกเปลี่ยน/ คืนได้ภาย 15 วันหลังจาก ได้รับสินค้าแล้ว และทางเรายินดีที่จะให้ท่านเปลี่ยนหรือคืนเงิน นอกจากนี้เรายังยินดีคืนผลิตภัณฑ์ความงามที่ท่านได้รับอาการระคายเคืองหรืออาการแพ้ข้างเคียงจาก ผลิตภัณฑ์